1. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 2. Venezuela

  Venezuela, stat i norra Sydamerika.

 3. arbetsvandring

  arbetsvandring, en form av migration som innebär frivillig, tidsbegränsad, vanligen år från år upprepad färd till en plats utanför hemorten i syfte att få avlönat kroppsarbete.
 4. Österrike

  Österrike, stat i Centraleuropa.

 5. jobb- och utvecklingsgarantin

  jobb- och utvecklingsgarantin, JUG, arbetsmarknadspolitiskt program.
 6. naturlig arbetslöshet

  naturlig arbetslöshet, jämviktsarbetslöshet, den arbetslöshet mot vilken ekonomin tenderar att röra sig på lång sikt.
 7. allmänna pensionssystemet

  allmänna pensionssystemet, del av socialförsäkringarna som består av garantipension, inkomstpension, tilläggspension och premiepension.

 8. Taiwan

  Taiwan, Republiken Kina, stat i Östasien (angående Taiwans folkrättsliga status se Statsskick och politik).

 9. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 10. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.