1. arbetslöshetsförsäkring

  arbetslöshetsförsäkring, försäkring som ger ersättning för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet som inte är självförvållad.
 2. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 3. a-kassa

  a-kassa, i allmänt språkbruk detsamma som arbetslöshetskassa, se arbetslöshetsförsäkring.
 4. arbetslöshetsunderstöd

  arbetslöshetsunderstöd, se arbetslöshetsförsäkring.
 5. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, Katrineholm, myndighet som har tillsyn över att arbetslöshetskassorna följer reglerna för arbetslöshetsförsäkringen.
 6. arbetslöshetsförsäkring

  ar`betslöshetsförsäkring subst. ~en ~ar ORDLED: arbets-lös-hets--för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 7. socialpolitik

  socialpolitik, direkta eller indirekta statliga åtgärder för att tillförsäkra enskilda individer drägliga levnadsförhållanden, ”välfärd”, eller med andra ord för att lösa eller förebygga sociala problem.
 8. Försäkringsöverdomstolen

  Försäkringsöverdomstolen, FÖD , 1961–95 högsta instans för överklagande av beslut i ärenden som rör allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.
 9. Arbetslöshetskassan Alfa

  Arbetslöshetskassan Alfa, Alfa-kassan, en från intresseorganisationer fristående arbetslöshetskassa, bildad 1998 i samband med att ny lagstiftning om arbetslöshetsförsäkring trädde i kraft.
 10. oorganiserad arbetstagare

  oorganiserad arbetstagare, arbetstagare som inte tillhör en fackförening.