1. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 2. Venezuela

  Venezuela, stat i norra Sydamerika.

 3. arbetslöshet

  arbetslöshet, förhållande som råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt arbetssökande men inte finner arbete.
 4. jobb- och utvecklingsgarantin

  jobb- och utvecklingsgarantin, JUG, arbetsmarknadspolitiskt program.
 5. naturlig arbetslöshet

  naturlig arbetslöshet, jämviktsarbetslöshet, den arbetslöshet mot vilken ekonomin tenderar att röra sig på lång sikt.
 6. allmänna pensionssystemet

  allmänna pensionssystemet, del av socialförsäkringarna som består av garantipension, inkomstpension, tilläggspension och premiepension.

 7. Taiwan

  Taiwan, Republiken Kina, stat i Östasien (angående Taiwans folkrättsliga status se Statsskick och politik).

 8. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 9. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 10. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.