1. allmän försäkring

  allmän försäkring, sedan 1963 gemensam benämning på socialförsäkringsgrenarna sjukförsäkring (med föräldrapenning), folkpension och tilläggspension ( ATP); sedan 1999 gäller ett nytt pensionssystem med de första utbetalningarna 2001, se ålderspension.
 2. krisuppgörelsen

  krisuppgörelsen, överenskommelse 1933 mellan socialdemokraterna och Bondeförbundet i arbetslöshets- och jordbruksfrågorna.

 3. dagpenning

  dagpenning är ersättning till medlemmar i a-kassa, se arbetslöshetsförsäkring.
 4. arbetslöshetskassa

  arbetslöshetskassa, a-kassa, kassa som administrerar arbetslöshetsförsäkring.
 5. David Lloyd George

  Lloyd George, David, 1945 Earl Lloyd-George of Dwyfor (Lord Lloyd-George), född 17 januari 1863, död 26 mars 1945, brittisk politiker (liberal), premiärminister 1916–22.
 6. arbetslöshetspolitik

  arbetslöshetspolitik, statens åtgärder för att förebygga och lindra verkningarna av oförvållad arbetslöshet.

 7. kontant arbetsmarknadsstöd

  kontant arbetsmarknadsstöd, KAS, 1974–1997 stödform som utgjorde ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen.
 8. Gentsystemet

  Gentsystemet, princip för arbetslöshetsförsäkring, som innebär att försäkringen sköts av fackföreningarna med statsbidrag.
 9. Luxemburg

  Luxemburg, stat i västra Europa.

 10. avstängning

  avstängning, slopande av rätt till arbetslöshetsersättning.