1. industriella revolutionen

  industriella revolutionen var en snabb och stor förändring från ett samhälle som byggde på att människor arbetade med jordbruk till ett samhälle där de flesta arbetade i industrier.
 2. grupp

  grupp, inom samhälls- och beteendevetenskap individer som har något gemensamt.

 3. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 4. barn- och ungdomspsykiatri

  barn- och ungdomspsykiatri, medicinsk specialitet med rötter i centraleuropeisk barn- och ungdomsrådgivning och läkepedagogik samt i den amerikanska mentalhygieniska rörelsen, vilka samtliga växte fram under början av 1900-talet.

 5. Kapo

  Kapo, i nazistiska koncentrationsläger benämning på de lägerfångar som av SS fick förtroendet att leda ett kommando, dvs. ett arbetslag av fångar.
 6. Sobibór

  Sobibór, nazistiskt förintelseläger nära byn och järnvägsstationen Sobibór i närheten av Lublin i nuvarande Polen.
 7. glasbruk

  glasbruk, arbetsställe inom glasindustrin som oftast består av en glashytta och en förädlingsavdelning.
 8. baxarvisor

  baxarvisor, baxarramsor, arbetsvisor av det slag som använts för att samordna ett arbetslags anspänning vid tungt kroppsarbete, t.ex. vid baxandet av stenblock eller stockar.
 9. Nicaragua

  Nicaragua, stat i Centralamerika.

 10. skiftarbete

  skiftarbete, att två eller flera arbetslag regelbundet avlöser varandra på bestämda tider.