1. Arbetslivscentrum

  Arbetslivscentrum, 1977–95 fristående statligt forskningsinstitut med uppgift att bedriva egen forskning samt vara ett centralt rådgivande och stödjande organ för forskning och utveckling inom arbetslivsområdet.
 2. arbetsliv

  ar`betsliv subst. ~et ORDLED: arbets--liv-et
  Svensk ordbok
 3. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, se FAS.
 4. Arbetslivsinstitutet

  Arbetslivsinstitutet, nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor, bildat 1995, nedlagt 1 juli 2007.
 5. arbetslivsorientering

  arbetslivsorientering, verksamhet inom skolan med syfte att ge eleverna kontakt med arbetslivet.
 6. Arbetslivsresurs

  Arbetslivsresurs, Stockholm, ett av Sveriges ledande företag inom arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsomställning.
 7. arbetslivsmuseum

  arbetslivsmuseum, autentisk arbetsmiljö som bevarats i syfte att visa en gången tids yrkesvillkor och att pedagogiskt demonstrera yrkeskunskaper som håller på att falla i glömska.
 8. arbetslivsutveckling

  arbetslivsutveckling, arbetsprojekt för arbetslösa 1993–98, se ALU.
 9. Arbetslivsfonden

  Arbetslivsfonden, fond inrättad 1990 med uppgift att ge bidrag till förbättring av arbetsmiljön och arbetets organisation, att främja aktiv rehabilitering till arbete samt att minska anställdas sjukfrånvaro.
 10. Arbetslivstjänster

  Arbetslivstjänster, ALT, tidigare intäktsfinansierad konsultorganisation inom Arbetsmarknadsverket, vars verksamhet syftade till att förhindra utslagning av anställda från arbetslivet.