1. arbetsprov

  arbetsprov, test av en person under fysiskt arbete.
 2. arbets-EKG

  arbets-EKG, registrering av hjärtats elektriska aktivitet (EKG) under fysiskt arbete; se arbetsprov.
 3. Borgskalan

  Borgskalan, Borgs RPE-skala, skattningsskala för upplevd ansträngning, konstruerad på 1960-talet för att användas i samband med arbetsprov.
 4. portfolio

  portfolio, mapp med arbeten eller arbetsprover.
 5. ergometercykel

  ergometercykel, cykelergometer , testcykel, en typ av ergometer, som används inom arbetsfysiologin för att mäta effekten på kroppen av olika typer av muskelarbete.
 6. belastningsprov

  belastningsprov, benämning på sådan undersökning av funktionen i ett organ som bygger på någon form av belastning.
 7. kondition

  kondition, inom fysiologin förmågan att upprätthålla fysisk ansträngning över en längre tid.

 8. hjärtinfarkt

  hjärtinfarkt, myokardinfarkt, vardagligt hjärtattack, akut sjukdomstillstånd med vävnadsundergång (celldöd) hos en del av hjärtmuskulaturen, beroende på otillräcklig syre- och näringstillförsel.

 9. kunskapsbedömning

  kunskapsbedömning, pedagogisk bedömning, insamling av information om en individs kunskapsutveckling och tolkning av denna.
 10. arbetsfysiologi

  arbetsfysiologi, läran om kroppens anpassning till kroppsarbete och de fysiologiska reaktionerna därvid.