1. integralkalkyl

  integralkalkyl, räkning med integraler.
 2. voltammetri

  voltammetri, samlande term för elektrokemiska metoder där elektrodens potential, E, varieras på ett specifikt sätt medan strömmen, I, mäts.
 3. attefallshus

  attefallshus, populär benämning på komplementbostadshus eller komplementbyggnad som – enligt regler antagna 2014, då Stefan Attefall var civil- och bostadsminister – får uppföras utan bygglov i anslutning till ett småhus.
 4. andragradskurva

  andragradskurva, kägelsnitt, är en plan kurva som i analytisk geometri beskrivs av en ekvation av typen Ax 2 + 2 Bxy + Cy 2 + Dx + Ey + F = 0.
 5. volym

  volym, storhet för den del av rummet som uppfylls av en solid kropp.
 6. vektorprodukt

  vektorprodukt, i matematiken produkt av två vektorer i det tredimensionella rummet.
 7. kvadrat

  kvadrat är en fyrhörnig plan geometrisk figur som har fyra räta vinklar i hörnen och fyra lika långa sidor.
 8. Kossou

  Kossou , damm med vattenkraftverk i floden Vita Bandama i Elfenbenskusten, Västafrika, färdig 1979.
 9. emittans

  emittans, produkten av arean hos en strålkälla och den emitterade strålningens rymdvinkel; avser även motsvarande produkt för ett strålknippe i dess fokus.
 10. integrerad magnitud

  integrerad magnitud, mått på den totala strålningseffekten (irradiansen eller belysningen) inom ett angivet våglängdsintervall från ett astronomiskt objekt med mätbar vinkelutsträckning (areaobjekt).