1. tetraeder

  tetraeder, i geometrin en kropp i rummet begränsad av fyra plana sidoytor.
 2. planimeter

  planimeter, mätdon för mätning av arean av oregelbundna plana ytor, ofta på kartor.
 3. Meadsjön

  Meadsjön, engelska Lake Mead, konstgjord sjö och vattenreservoar i Nevada och Arizona, USA, med arean 637 km 2.
 4. cylinder

  cylinder, kropp som begränsas av en cylinderyta, mantelytan, och två parallella plan, basytorna.
 5. luminans

  luminans, belysningsstorhet med beteckningen L och reservbeteckningen L v (v = visuell).
 6. mått

  mått, allmänt begrepp använt i samband med mätning av (främst fysikaliska) storheter.
 7. rätblock

  rätblock är en ”kloss” där alla yttersidor är rektanglar.
 8. integrationsteori

  integrationsteori, den del av matematiken som handlar om integralers definition och allmänna egenskaper.
 9. geometri

  geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.
 10. tryck

  tryck är ett begrepp inom fysiken.