1. tunnland

  tunnland, areamått, ursprungligen den areal som motsvarar en tunnas utsäde.
 2. segelarea

  segelarea, segelyta , vanligen den sammanlagda arean av en segelbåts bidevindssegel.
 3. radians

  radians, kvoten (i en punkt på ytan av en strålningskälla och i en given riktning) av strålningsstyrkan (strålningsflöde per rymdvinkel) hos ett element av ytan och arean av ytelementets projektion vinkelrätt mot den givna riktningen.
 4. Stora Saltsjön

  Stora Saltsjön, engelska. Great Salt Lake, avloppslös saltsjö i norra Utah, USA.
 5. radiator

  radiator, värmeelement som avger värme till omgivningen genom utstrålning (radiering).
 6. kuloledning

  kuloledning, plastisolerad (ursprungligen gummiisolerad) elektrisk ledning, utvecklad ca 1910 av den tyske elektroteknikern Ernst Kuhlo (1843–1923).
 7. Kattegatt

  Kattegatt, havsområde avgränsat av Jylland och Själland i Danmark samt svenska västkusten norrut till Pater Nosterskären vid Marstrand.
 8. pascal

  pascal är en enhet för tryck.
 9. whiskers

  whiskers, hårkristall, små tunna långsträckta enkristaller, oftast av någon metalloxid eller metallkarbid.
 10. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.