1. analytisk mekanik

  analytisk mekanik, gren av den klassiska mekaniken där metoder hämtade från analytisk matematik (därav namnet) används.
 2. differentialekvation

  differentialekvation, ett samband mellan en funktion och dess derivator.
 3. kvadratmeter

  kvadra`tmeter subst. ~n, plur. ~ ORDLED: kvadr-at--meter
  Svensk ordbok
 4. integral

  integra´l subst. ~en ~er ORDLED: integr-al-en
  Svensk ordbok
 5. kvadrat

  kvadra´t subst. ~en ~er ORDLED: kvadr-at-en
  Svensk ordbok