1. parallellogram

  parallellogram är en fyrhörnig plan figur där de motstående sidorna är parallella.
 2. kvadrat

  kvadrat är en fyrhörnig plan geometrisk figur som har fyra räta vinklar i hörnen och fyra lika långa sidor.
 3. area

  area är måttet på hur stor en yta är.
 4. rätblock

  rätblock är en ”kloss” där alla yttersidor är rektanglar.
 5. tryck

  tryck är ett begrepp inom fysiken.

 6. pascal

  pascal är en enhet för tryck.
 7. radie

  radie är den raka sträcka som går från en cirkels mittpunkt till dess ytterkant.
 8. rektangel

  rektangel är en fyrhörnig plan geometrisk figur som har fyra räta vinklar i hörnen.
 9. parallelltrapets

  parallelltrapets är en fyrhörnig plan geometrisk figur där två sidor är parallella.
 10. areaskala

  areaskala är ett mått på hur mycket man förminskar eller förstorar arean då man avbildar något.