1. kub

  kub är en ”kloss” som har sex kvadratiska yttersidor.
 2. prisma

  prisma är en tredimensionell geometrisk figur som har flerhörniga parallella basytor och plana sidor.
 3. kon

  kon är en tredimensionell geometrisk kropp som har en plan bottenyta och ovanpå den en ”strut” som smalnar av till en spets.
 4. pyramid

  pyramid är en spetsig tredimensionell geometrisk kropp som har en plan, flerhörnig bottenyta och trehörniga plana sidoytor.
 5. cylinder

  cylinder är en tredimensionell, ofta ”rörformad” geometrisk kropp som avgränsas i vardera änden av två lika stora parallella plan.
 6. triangel

  triangel är en plan geometrisk figur som har tre raka sidor och tre hörn.