1. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.

 2. arenateater

  are`nateater subst. ~n arenateatrar ORDLED: arena--teatr-ar
  Svensk ordbok
 3. arenaidrott

  are`naidrott subst. ~en ~er ORDLED: arena--idrott-en
  Svensk ordbok
 4. gladiator

  gladia`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: gladi-at-or-er
  Svensk ordbok
 5. cirkus

  cir´kus subst. ~en ~ar ORDLED: cirk-us-en
  Svensk ordbok
 6. våg

  1våg subst. ~en ~or ORDLED: våg-en
  Svensk ordbok