1. lekplats

  lekplats, arena, ibland spelplats, inom zoologin plats där lekande individer av en art samlas, se lek.
 2. välgörenhet

  välgörenhet, filantropi , osjälvisk hjälp till människor som är i nöd eller att hjälpa sämre lottade.
 3. arenit

  arenit, beteckning för sedimentär bergart som, oberoende av mineralsammansättning, huvudsakligen består av partiklar av sandstorlek, dvs. mellan 0,063 och 2 mm.
 4. Marylebone Cricket Club

  Marylebone Cricket Club, MCC, med Lord’s Cricket Ground, London, som arena, bildad 1787, cricketsportens förnämsta sammanslutning och internationella regelmyndighet.
 5. arylgrupp

  arylgrupp, allmän benämning på en kolvätegrupp som erhålls när en eller flera väteatomer tas bort från en aren (ett mono- eller polycykliskt kolväte).
 6. latorp

  latorp, geologisk ålder som utgör äldre delen av den ordoviciska epoken arenig.
 7. metallorganisk kemi

  metallorganisk kemi, läran om metall­organiska föreningars kemi, ett vetenskapsområde som bearbetats sedan 1800-talet men vars moderna utveckling började 1952 med upptäckten av ferrocens ”sandwichstruktur”.
 8. Alfredo Cristiani

  Cristiani, Alfredo, född 1947, salvadoransk affärsman och politiker, president 1989–94.

 9. Magellans sund

  Magellans sund, Magalhães’ sund, sund mellan Sydamerikas fastland och Eldslandet; 550 km långt.
 10. Henrik Johan Gummerus

  Gummerus, Henrik Johan, 1774–1836, präst.