1. variansanalys

  variansanalys, statistisk metod att analysera, i betydelsen dela upp, den totala variationen i ett datamaterial i ett antal komponenter som svarar mot intressanta variationsorsaker.
 2. Östra Småland

  Östra Småland, Östran, socialdemokratisk morgontidning, grundades i Kalmar 1928, sexdagarstidning 1942–2019.

 3. Frank Sinatra

  Frank Sinatra var en amerikansk sångare och skådespelare.

 4. militär

  militär, den eller det som tillhör en stats organiserade krigsmakt: krigsfolk, soldat, krigsförband; som adjektiv: tillhörande eller med anknytning till krigsmakten/försvarsmakten.
 5. emissivitet

  emissivitet, en kropps förmåga att utsända elektromagnetisk strålning (värme och ljus).
 6. stabilitet

  stabilitet (latin stabilitas, av stabil), i allmän betydelse och inom fysiken egenskap hos ett system i jämvikt.
 7. rektangel

  rektangel är en fyrhörnig plan geometrisk figur som har fyra räta vinklar i hörnen.
 8. värmeöverföring

  värmeöverföring, transport av värme från en gas eller vätska till en annan genom en värmeväxlande yta eller vägg.
 9. Taylor Swift

  Swift, Taylor, född 1989, amerikansk sångerska och låtskrivare.

 10. kärnområde

  kärnområde, inom politisk historia det svenska ordet för core area.