1. rikta

  rik`ta verb ~de ~t ORDLED: rikt-ar SUBST.: riktande, riktning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. varm

  varm adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. tät

  1tät adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. ond

  ond adj. ont, efter prep. ibl. ondo, komp. ~are el. vanl. värre [vär´e], superl. ~ast el. vanl. värst
  Svensk ordbok
 5. god

  god ibl. äv. vard. 3go adj. gott, komp. ~are el. bättre [bät´-], superl. ~ast el. bäst
  Svensk ordbok
 6. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok
 7. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok