1. Carl Jonas Love Almqvist

  Almqvist, Carl Jonas Love, född 28 november 1793, död 26 september 1866, författare; jämför släktartikel Almquist.
 2. personlighet

  personlighet är summan av de egenskaper som gör en person till det den är och som skiljer honom eller henne från alla andra.
 3. autism

  autism är en funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att ta hand om information.
 4. fångarnas dilemma

  fångarnas dilemma, benämning på ett beslutsproblem som blivit klassiskt inom spelteorin.

 5. El Argar

  El Argar, stor befäst boplats från 1000-talet f.Kr. nära Almería i sydöstra Spanien.
 6. ADHD

  ADHD är en diagnos och ett funktionshinder.

 7. arga unga män

  arga unga män, engelska angry young men (AYM), klichéartad beteckning för ett antal romanförfattare och dramatiker som oberoende av varandra framträdde i Storbritannien på 1950-talet.
 8. Hefaistos

  Hefaistos var eldens och hantverkets gud i grekisk religion. Han var son till Zeus och Hera eller till Hera ensam. Han var gift med Afrodite.
 9. affektintoning

  affektintoning, känslomässigt samspel mellan människor, speciellt små barn och deras föräldrar, där barnet lär sig skilja mellan sina egna och andras känslor, mellan sig själv och andra.
 10. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.