1. kort

  1kort [kårt´] adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 2. tand

  tand subst. ~en tänder [tän´d-] ORDLED: tand-en
  Svensk ordbok
 3. sinne

  sinn`e subst. ~t ~n ORDLED: sinn-et
  Svensk ordbok
 4. mot

  1mot prep.
  Svensk ordbok
 5. ond

  ond adj. ont, efter prep. ibl. ondo, komp. ~are el. vanl. värre [vär´e], superl. ~ast el. vanl. värst
  Svensk ordbok