1. John Braine

  Braine, John, 1922–86, brittisk författare.
 2. Annie Get Your Gun

  Annie Get Your Gun, amerikansk musikal med musik av Irving Berlin och text av Herbert och Dorothy Fields.
 3. John Wain

  Wain, John, 1925–94, brittisk författare och kritiker.
 4. tolkning

  tolkning, att tolka, är att försöka förstå och förklara vad någon säger eller gör eller något som händer.
 5. interjektion

  interjektion är en ordklass.
 6. Muhammedteckningarna

  Muhammedteckningarna är tolv teckningar som avbildar islams profet Muhammed.
 7. svordomar

  svordomar är vissa ord som man använder för att förstärka det man säger.

 8. tomte

  tomte är en liten figur som man förr trodde fanns på bondgårdar i Norden.
 9. brutalism

  brutalism, oppositionell arkitekturströmning som identifierades i England på 1950-talet och sågs som en parallell till ”de arga unga männens” uppror i litteraturen.
 10. diskbänksrealism

  diskbänksrealism, namn på socialt engagerade skildringar ur vardagslivet, främst använt i filmkritiken om brittisk film vid slutet av 1950-talet och början på 1960-talet.