1. vin

  vin, enligt alkohollagen (1994:1738) en alkoholdryck som är framställd genom jäsning av druvor eller druvmust eller av bär, frukt eller andra växtdelar samt andra alkoholdrycker som innehåller högst 22 volymprocent alkohol och som inte är spritdryck, starköl eller öl.
 2. volleyboll

  volleyboll, lagspel med boll (av läder eller syntetmaterial) som slås med händerna över ett nät.

 3. boxning

  boxning, knytnävskamp mellan två personer efter bestämda regler.
 4. argentinska

  argenti´nska [arg-] subst. ~n argentinskor ORDLED: argent-in-skan
  Svensk ordbok
 5. argentinsk

  argenti´nsk [arg-] adj. ~t ORDLED: argent-in-ska
  Svensk ordbok
 6. köttmur

  kött`mur subst. ~en ~ar ORDLED: kött--mur-en
  Svensk ordbok
 7. pampas

  pam´pas subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 8. pampasgräs

  pam`pasgräs subst. ~et ORDLED: pampas--gräs-et
  Svensk ordbok
 9. jurisdiktion

  jurisdiktion [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: jur-is--dikt-ion-en
  Svensk ordbok
 10. mara

  ma`ra subst. ~n maror ORDLED: mar-an
  Svensk ordbok