1. argot

  argot, språkvetenskaplig fackterm för förbrytarspråk, dvs. de kriminellas fackspråk, särskilt ordförrådet.
 2. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 3. argot

  argot [-gå´] subst. ~en [-gå´n] ORDLED: argot-en
  Svensk ordbok
 4. hemligt språk

  hemligt språk, språk som används för att för utomstående dölja vad man talar om.

 5. Luís de Góngora

  Góngora y Argote, Luís de, född 11 juli 1561, död 23 maj 1627, spansk diktare.
 6. tjuvspråk

  tju`vspråk subst. ~et ORDLED: tjuv--språk-et
  Svensk ordbok