1. CRYEBIS

  CRYEBIS, cryogenic electron beam ion source, avancerad jonkälla för mycket högt laddade positiva joner.
 2. Thomas Corneille

  Corneille, Thomas, ”Monsieur Corneille de l’Isle”, 1625–1709, fransk dramatiker, bror till Pierre Corneille.
 3. bärraket

  bärraket, transportanordning som fraktar en rymdfarkost från jordytan till dess omloppsbana runt jorden eller till dess överfartsbana mot någon annan himlakropp.
 4. Johann Adolf Hasse

  Hasse, Johann Adolf, 1699–1783, tysk tonsättare.
 5. rymdfart

  rymdfart, färd med bemannad eller obemannad rymdfarkost mellan himlakroppar eller i omloppsbana kring dem.
 6. EADS

  EADS, European Aeronautic Defense and Space Company N.V., Schiphol-Rijk, Nederländerna, flygindustrikoncern bildad 1999 genom sammanslagning av tyska DaimlerChrysler Aerospace (DASA), franska Aérospatiale Matra och spanska CASA.
 7. Jón Óskar Ásmundsson

  Ásmundsson, Jón Óskar, 1921–98, isländsk författare.
 8. Ottavio Rinuccini

  Rinuccini, Ottavio, 1562–1621, italiensk librettist.
 9. Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH

  Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, MBB, München, tysk rymd- och flygindustri.
 10. Constans

  Constans ( Flavius Julius Constans), född ca 320, död 350, romersk kejsare, yngste son till Konstantin den store.