1. Aridal

  Aridal, stad i mellersta Västsahara; för belägenhet se landskarta Västsahara.
 2. Los Llanos de Aridane

  Los Llanos de Aridane, stad på La Palma i Kanarieöarna; för belägenhet se landskarta Spanien.
 3. arid

  arid, torr.
 4. Aride

  Aride, ö i Seychellerna; för belägenhet se landskarta Seychellerna.
 5. arid

  ari´d adj., neutr. undviks ORDLED: ar-id
  Svensk ordbok
 6. aterian

  aterian, atérien, en grupp mellanpaleolitiska fynd av stenartefakter i Nordafrika.
 7. calcrete

  calcrete, caliche, kalkkrusta, hårt, kalkigt, minst några decimeter tjockt jordlager som bildas i arida och semiarida områden.
 8. Köppens klimatklassificering

  Köppens klimatklassificering, klimatklassificering i global skala.
 9. ICRISAT

  ICRISAT, International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, forskningsinstitut med inriktning på småfröiga sädesslag, t.ex. hirs, och på jordnötter samt deras odling och placering i olika odlingssystem, t.ex. ekologisk odling.
 10. Västsahara

  Västsahara, före 1976 Spanska Sahara, område vid Nordafrikas västkust.