1. Sri Lanka

  Sri Lanka, till 1972 Ceylon, stat i södra Asien.

 2. ber

  ber, Ziziphus mauritiana, art i familjen brakvedsväxter.
 3. Arne Hagberg

  Hagberg, Arne, 1919–2011, växtförädlare och växtgenetisk forskare, föreståndare för Sveriges Utsädesförening 1972–79, professor i kulturväxternas genetik och förädling vid Sveriges lantbruksuniversitet, Svalöv, 1979–85.
 4. markförstöring

  markförstöring, jordförstöring, svåra markskador som ger mycket långvariga negativa effekter på växtproduktion och/eller vattenförsörjning.
 5. Baja California

  Baja California, Californiahalvön, Nedre Kalifornien, halvö i nordvästra Mexico.

 6. Arizona

  Arizona, förkortat AZ, delstat i sydvästra USA.

 7. lössjord

  lössjord, löss, vindavlagrat finkornigt sediment.
 8. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 9. Oceanien

  Oceanien, jordens minsta världsdel.

 10. Chile

  Chile, stat i Sydamerika.