1. trädgårdskonst

  trädgårdskonst, ett medvetet och konstnärligt ordnande av mark, växter, vatten och artefakter till helheter anpassade för olika typer av mänskligt ianspråktagande.
 2. ökenspridning

  ökenspridning, utvidgning av befintliga öknars yta eller uppkomst av öknar i nya områden.

 3. Nordamerika

  Nordamerika, världsdel omfattande norra delen av dubbelkontinenten Amerika; 24,4 miljoner km2, 582 miljoner invånare (2017).

 4. fontän

  fontän, springbrunn, vattenkonst, anläggning där vatten i olika former och genom olika rörelser utnyttjas i konstnärligt och dekorativt syfte.

 5. jordmåner

  jordmåner, de delar av jordskorpans ytskikt som under varierande tidsrymder har påverkats av klimat och organismer.
 6. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 325,4 miljoner invånare (2017).

 7. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 8. humid

  humi´d adj., neutr. undviks ORDLED: hum-id
  Svensk ordbok