1. arkaisk

  arkaisk, ålderdomlig, orörd.
 2. arkont

  arkont, det högsta ämbetet i vissa grekiska stadsstater.
 3. arkebakterier

  arkebakterier, domän prokaryota organismer, se arkéer.
 4. arketyp

  arketyp, urbild, urtyp; begrepp knutet till C.G. Jungs analytiska psykologi, där ett kollektivt omedvetet kontrasteras mot ett personligt.
 5. Arkadien

  Arkadien, grekiska Arkadia, landskap och nomos (län) i Grekland, mitt på Peloponnesos; 4 419 km 2, 80 800 invånare (2010).
 6. arkiv

  arkiv, samling av dokument och handlingar (arkivalier); termen används även för den lokal där arkivhandlingar förvaras och för den institution som lagrar och vårdar dem.
 7. arkimedesskruv

  arkimedesskruv, en i ett cylindriskt hölje innesluten spiral med roterande axel, som ställs i en spetsig vinkel mot vattennivån.
 8. arkeikum

  arkeikum, den mellersta delen (eonen) av den prekambriska tiden, från ca 4 030 miljoner år sedan fram till för 2 430 miljoner år sedan.
 9. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.
 10. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.