1. arkadspel

  arkadspel, spelautomat som vanligen är uppställd i en spelhall.
 2. arketyp

  arketyp, urbild, urtyp; som textkritisk term en beteckning för den ursprungliga versionen av en i handskrifter traderad text.
 3. Arkitektur

  Arkitektur, tidskrift som dokumenterar och granskar nutida arkitektur och samhällsplanering, företrädesvis svensk.
 4. arkli

  arkli, äldre benämning på förråd av vapen m.m.
 5. ark

  ark, äldre benämning på kista, förekommande i t.ex. bouppteckningar.
 6. ark

  ark, ett stycke papper med kvadratiskt eller rektangulärt format; i boksammanhang används ordet om det papper som efter tryckning viks (falsas) till ett visst antal sidor.
 7. The Ark

  The Ark, rockgrupp 1991–2011, bildad av sångaren Ola Salo, gitarristen Mikael Jepson ( född 1974), basisten Lars ”Leari” Ljungberg ( född 1977) och trumslagaren Magnus Olsson, som 1992 ersattes av Martin Rosengardten, i sin tur senare ersatt av Sylvester Schlegel ( född 1976).
 8. Nordens Ark

  Nordens Ark, djurpark öppnad 1989 på Åby säteri i Bohuslän.
 9. Nytt juridiskt arkiv

  Nytt juridiskt arkiv, NJA, juridisk tidskrift, grundad av G.B.A. Holm 1874 och innehållande referat av Högsta domstolens avgöranden.
 10. arkivarie

  arkivarie, tjänsteman vid offentligt eller privat arkiv.