1. patriark

  patriar´k subst. ~en ~er ORDLED: patri-ark-en
  Svensk ordbok
 2. oliv

  oli´v subst. ~en ~er ORDLED: ol-iv-en
  Svensk ordbok
 3. talong

  talong [-åŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: tal-ong-en
  Svensk ordbok
 4. bindning

  bin`dning subst. ~en ~ar ORDLED: bind-ning-en
  Svensk ordbok
 5. ris

  ris subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ris-et
  Svensk ordbok
 6. häfta

  häf`ta verb ~de ~t ORDLED: häft-ar SUBST.: häftande, häftning
  Svensk ordbok
 7. papper

  papp`er subst. ~et äv. pappret, plur. ~, best. plur. ~en el. ~na äv. pappren ORDLED: papp-er-et
  Svensk ordbok