1. talong

  talong [-åŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: tal-ong-en
  Svensk ordbok
 2. arkiv

  arkiv [-ki´v] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ark-iv-et
  Svensk ordbok
 3. bindning

  bin`dning subst. ~en ~ar ORDLED: bind-ning-en
  Svensk ordbok
 4. ris

  ris subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ris-et
  Svensk ordbok
 5. häfta

  häf`ta verb ~de ~t ORDLED: häft-ar SUBST.: häftande, häftning
  Svensk ordbok
 6. papper

  papp`er subst. ~et äv. pappret, plur. ~, best. plur. ~en el. ~na äv. pappren ORDLED: papp-er-et
  Svensk ordbok