1. extremofila organismer

  extremofila organismer, extremofiler (av latin extremus ’ytterst’ och grekiska -fil), organism som tillväxer optimalt under extrema miljöbetingelser.
 2. Bookerpriset

  Bookerpriset, egentligen The Man Booker Prize for Fiction, litterärt pris, utdelat för den enligt en jury bästa engelskspråkiga romanen utgiven i Storbritannien under de senaste tolv månaderna.

 3. blindarkad

  blindarkad, arkad mot sluten muryta.
 4. faskikel

  faskikel, fascikel, hopbuntad samling av ark, häften, blad e.d.
 5. folio

  folio, fol, pappers- och bokformat där arken vikts bara en gång.
 6. lim

  lim, högmolekylärt bindemedel för sammanfogning av två föremål.
 7. pilgrimsfalk

  pilgrimsfalk, Falco peregrinus, art i familjen falkfåglar.
 8. ris

  ris, enhet för antal ark papper.
 9. Ark.

  Ark., officiell förkortning för Arkansas, delstat i USA.
 10. ark

  ark, äldre benämning på kista, förekommande i t.ex. bouppteckningar.