1. Ark Royal

  Ark Royal, namn på flera brittiska örlogsfartyg sedan 1500-talet.
 2. Nordens Ark

  Nordens Ark, djurpark öppnad 1989 på Åby säteri i Bohuslän.
 3. arkad

  arka´d subst. ~en ~er ORDLED: ark-ad-en
  Svensk ordbok
 4. ark

  1ark subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ark-et
  Svensk ordbok
 5. ark

  2ark subst. ~en ~ar ORDLED: ark-en
  Svensk ordbok
 6. Noaks Ark–Röda korset

  Noaks Ark–Röda korset, stiftelse grundad 1987, som arbetar för att hejda spridningen av HIV och begränsa aidsepidemin och dess negativa konsekvenser för individer, grupper och samhälle.
 7. blindarkad

  blindarkad, arkad mot sluten muryta.
 8. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 9. bok

  bok, måttenhet och beteckning för ett visst antal pappersark.
 10. korsgång

  korsgång, den arkad- eller fönsterförsedda gång som på alla fyra sidor omger en klostergård.