1. arkadspel

  arka`dspel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ark-ad--spel-et
  Svensk ordbok
 2. arkaisk

  arka´isk adj. ~t ORDLED: arka-isk
  Svensk ordbok
 3. arkebusering

  arkebuse´ring subst. ~en ~ar ORDLED: arke-bus-er-ing-en
  Svensk ordbok
 4. arkaism

  arkais´m subst. ~en ~er ORDLED: arka-ism-en
  Svensk ordbok
 5. arkivarie

  arkiva`rie [-k-] subst. ~n ~r ORDLED: ark-iv-ari-en
  Svensk ordbok
 6. visarkiv

  vi`sarkiv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vis--ark-iv-et
  Svensk ordbok
 7. landsarkivarie

  landsarkivarie [lan`(d)s-] subst. ~n ~r ORDLED: lands--ark-iv-ari-en
  Svensk ordbok
 8. patriarkalisk

  patriarka´lisk adj. ~t ORDLED: patri-ark-al-isk
  Svensk ordbok
 9. landsarkiv

  landsarkiv [lan`(d)s-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lands--ark-iv-et
  Svensk ordbok
 10. båggång

  bå`ggång subst. ~en ~ar ORDLED: båg--gång-en
  Svensk ordbok