1. arkivalier

  arkiva`lier [-k-] subst., plur. ORDLED: ark-iv-ali-er
  Svensk ordbok
 2. matriarkalisk

  matriarka´lisk adj. ~t ORDLED: matri-ark-al-isk
  Svensk ordbok
 3. tetrark

  tetrar´k subst. ~en ~er ORDLED: tetr-ark-en
  Svensk ordbok
 4. oligarki

  oligarki [-ki´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: olig-ark-in
  Svensk ordbok
 5. monark

  monar´k subst. ~en ~er ORDLED: mon-ark-en
  Svensk ordbok
 6. grammofonarkiv

  grammofonarkiv [-få`n-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grammo-fon--ark-iv-et
  Svensk ordbok
 7. autarki

  autarki [-ki´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: aut-ark-in
  Svensk ordbok
 8. instick

  in`stick subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: in--stick-et
  Svensk ordbok
 9. matriarkat

  matriarka´t subst. ~et ORDLED: matri-ark-at-et
  Svensk ordbok
 10. riksarkiv

  rik`sarkiv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: riks--ark-iv-et
  Svensk ordbok