1. arkaisera

  arkaise´ra verb ~de ~t ORDLED: arka-is-er-ar SUBST.: arkaiserande, arkaisering
  Svensk ordbok
 2. arkebusera

  arkebuse´ra verb ~de ~t ORDLED: arke-bus-er-ar SUBST.: arkebuserande, arkebusering
  Svensk ordbok
 3. arkivexemplar

  arkivexemplar [-ki`v-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ark-iv--ex-empl-ar-et
  Svensk ordbok
 4. tern

  tern [tä´rn] subst. ~en ~er [tä´rn- äv. tä`rn-] ORDLED: tern-en
  Svensk ordbok
 5. häfta

  häf`ta verb ~de ~t ORDLED: häft-ar SUBST.: häftande, häftning
  Svensk ordbok
 6. hierarki

  hierarki [hi(e)rarki´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: hier-ark-in
  Svensk ordbok
 7. anarki

  anarki [-ki´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: an-ark-in
  Svensk ordbok
 8. patriark

  patriar´k subst. ~en ~er ORDLED: patri-ark-en
  Svensk ordbok
 9. oliv

  oli´v subst. ~en ~er ORDLED: ol-iv-en
  Svensk ordbok
 10. monarki

  monarki [-ki´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: mon-ark-in
  Svensk ordbok