1. faskikel

  faskikel, fascikel, hopbuntad samling av ark, häften, blad e.d.
 2. slipsheet

  slipsheet, detsamma som lastskiva.
 3. spreadsheet

  spreadsheet, i databehandlingssammanhang detsamma som kalkylprogram.
 4. souvenirark

  souvenirark, litet ark av frimärken som ges ut till minne av någon person eller händelse.
 5. bind

  bind, horisontella band på bokrygg, egentligen de bindgarnssnören i bokbindarens häftlåda kring vilka de tryckta och falsade arken bundits fast med nål och tråd.
 6. trådhäftning

  trådhäftning, textilhäftning , i bokbinderi sammanfogning av arken i en bok med textiltråd.
 7. snöleopard

  snöleopard, irbis, Uncia uncia (synonym Panthera uncia), art i familjen kattdjur.
 8. Mantua

  Mantua, italienska Mantova, stad i regionen Lombardiet, norra Italien.

 9. tabernakel

  tabernakel är en sorts tält eller hydda.
 10. plåtning

  plåtning, filatelistisk term för en metod för att bestämma varje frimärkes plats i ett ark.