1. Nomina Germanica: Arkiv för germansk namnforskning

  Nomina Germanica: Arkiv för germansk namnforskning , uppsaliensisk skriftserie startad 1937, sedan 1980 ingående i Uppsala universitets serie Acta Universitatis Upsaliensis.
 2. arkivalisk

  arkiva´lisk [-k-] adj. ~t ORDLED: ark-iv-al-isk
  Svensk ordbok
 3. arkivalier

  arkiva`lier [-k-] subst., plur. ORDLED: ark-iv-ali-er
  Svensk ordbok
 4. arkivarie

  arkiva`rie [-k-] subst. ~n ~r ORDLED: ark-iv-ari-en
  Svensk ordbok
 5. arkivera

  arkive´ra [-k-] verb ~de ~t ORDLED: ark-iv-er-ar SUBST.: arkiverande, arkivering
  Svensk ordbok
 6. arkivarbetare

  arkivarbetare [-ki`v-] subst. ~n äv. arkivarbetarn, plur. ~, best. plur. arkivarbetarna ORDLED: ark-iv--arbet-ar-en
  Svensk ordbok
 7. arkivolt

  arkivolt [-kivål´t] subst. ~en ~er ORDLED: arki-volt-en
  Svensk ordbok
 8. arkivarbete

  arkivarbete [-ki`v-] subst. ~t ~n ORDLED: ark-iv--arbet-et
  Svensk ordbok
 9. arkivexemplar

  arkivexemplar [-ki`v-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ark-iv--ex-empl-ar-et
  Svensk ordbok
 10. Svenska arkivsamfundet

  Svenska arkivsamfundet, Arkivsamfundet, sammanslutning, bildad 1952 med syftet att arbeta för den svenska arkivvårdens teoretiska och praktiska utveckling samt väcka intresse för arkivfrågor.