1. Loke

  Loke, gestalt av mångskiftande karaktär i nordisk mytologi; som son till jätten Farbaute är han egentligen av jättesläkt, men sedan han ingått fostbrödralag med Oden uppträder han vanligtvis bland asarna.
 2. landsarkiv

  landsarkiv, avdelningar inom Riksarkivet för statens regionala och lokala myndigheter.
 3. Yggdrasil

  Yggdrasil, i fornnordisk mytologi en ask i gudarnas boning Asgård.

 4. Riksarkivet

  Riksarkivet är en myndighet som har till uppgift att förvara olika arkiv som innehåller handlingar från bland annat svenska myndigheter.
 5. ortnamnsarkiv

  ortnamnsarkiv, statliga arkiv- och forskningsinstitutioner med uppgift att samla in, bevara, bearbeta och publicera material om ortnamn.
 6. ABM

  ABM, förkortning för arkiv, bibliotek och museer.
 7. Konstmuseet i Lund

  Konstmuseet i Lund, 1984–91 namn på Skissernas museum (före 1984 Arkiv för dekorativ konst).
 8. fototorn

  fototorn, högt stativ i vilket en kamera hissas upp för fotografering av arkeologiska lämningar.
 9. syndikalism

  syndikalism, utomparlamentarisk facklig åskådning som avvisar den centrala statsmakten och centralism i alla dess former och förordar lokalt fackligt inflytande och lokala avtal.
 10. Chemica Scripta

  Chemica Scripta , internationell vetenskaplig tidskrift för kemi och biokemi utgiven 1971–89 för Vetenskapsakademiens räkning som en efterföljare till Arkiv för kemi.