1. accession

  accession, tillökning, förvärv, särskilt nyförvärv till en samling, exempelvis till ett bibliotek, arkiv eller museum.
 2. Archives nationales

  Archives nationales, Frankrikes centralarkiv, beläget i Paris, grundat 1789.
 3. folkrörelsearkiv

  folkrörelsearkiv, arkiv som från början var avsett att fungera som depå för hela den samlade arbetarrörelsen.
 4. Rigsarkivet

  Rigsarkivet , Köpenhamn, Danmarks centralarkiv, grundat 1889 genom en sammanslagning av Gehejmearkivet, Kongerigets arkiv samt andra stats- och privatarkiv.
 5. dokumentglas

  dokumentglas, skyddsglas som bara i ringa utsträckning släpper igenom ultraviolett strålning och är avsett för arkiv, bibliotek och museer där känsliga dokument kan exponeras för dagsljus.
 6. tabulator

  tabulator, automatisk kolumnfinnare på bl.a. skrivmaskin.
 7. Sven Fagerberg

  Fagerberg, Sven, född 17 december 1918, död 20 januari 2006, författare, civilingenjör.
 8. landsmålsarkiv

  landsmålsarkiv, dialektarkiv , de statliga arkiv- och forskningsinstitutioner som samlar in, bevarar, bearbetar och publicerar material av dialekterna.
 9. Gustaf Banér

  Banér, Gustaf, 1618–89, friherre, militär, riksråd; jämför släktartikel Banér.
 10. Vatikanarkivet

  Vatikanarkivet, italienska Archivio Segreto Vaticano, ’Vatikanens hemliga arkiv’, Europas äldsta arkiv med ursprung i det påvliga arkivet, som grundades i slutet av 300-talet.