1. Svenskt musikhistoriskt arkiv

  Svenskt musikhistoriskt arkiv, SMA, Stockholm, dokumentationscentral för svensk musik, grundad 1965.
 2. Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek

  Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, arkivdepå, historisk forskningsinstitution och bibliotek för den samlade svenska arbetarrörelsen.
 3. Nytt juridiskt arkiv

  Nytt juridiskt arkiv, NJA, juridisk tidskrift, grundad av G.B.A. Holm 1874 och innehållande referat av Högsta domstolens avgöranden.
 4. arkivera

  arkivera, inordna handlingar av olika slag i ett arkiv.
 5. arkivalier

  arkivalier, handlingar som förvaras i ett arkiv, t.ex. brev, protokoll, ritningar, räkenskaper samt in- och utgående handlingar.
 6. arkivarie

  arkivarie, tjänsteman vid offentligt eller privat arkiv.
 7. arkivhandling

  arkivhandling, handling som ska bevaras i arkiv.
 8. arkivfotografering

  arkivfotografering, avfotografering vid museer och arkiv av sällsynta och känsliga arkivalier vilka bedöms vara för ömtåliga för handhavande av andra än vid institutionen verksamma.
 9. arkivmetern

  arkivmetern, ursprunglig normal för längden 1 m utformad som ett ändmått av platina med rektangulärt tvärsnitt.
 10. arkivkilogrammet

  arkivkilogrammet, ursprunglig normal för massan 1 kg, utformad som en cylinder av platina med en höjd och diameter av cirka 39 mm.