1. arkivråd

  arkivråd, titel för vissa högre arkivtjänstemän, t.ex. vid Riksarkivet.
 2. arkivolt

  arkivolt, i antik och romansk arkitektur och i renässansarkitekturen beteckning för den profilering som finns på en båges yta och som följer bågformen; i medeltida byggnadskonst också benämning på bågarna i en perspektivportal.
 3. arkivbeständighet

  arkivbeständighet, ett mått på fotografiska bilders eller andra pappersdokuments livslängd och hållbarhet innan de bleks eller ändrar färg.
 4. arkivbibliotek

  arkivbibliotek, bibliotek som enligt lag är berättigat till ett exemplar av varje i landet tryckt eller utgiven skrift.
 5. Arkivsamfundet

  Arkivsamfundet, se Svenska arkivsamfundet.
 6. arkivexemplar

  arkivexemplar, äldre benämning på pliktexemplar.
 7. arkivpapper

  arkivpapper, papper som åldras mycket långsamt för lång tids förvaring av t.ex. dokument, kartor, protokoll och legala handlingar.
 8. Arkivet för ljud och bild

  Arkivet för ljud och bild, ALB, till 2001 namnet på Statens ljud- och bildarkiv, som sedan 2009 är en del av Kungliga biblioteket.
 9. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning

  Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning, MASO, språkvetenskaplig tidskrift som ges ut i Göteborg sedan 1937 och behandlar i huvudsak etymologiska och ordhistoriska problem.
 10. Nomina Germanica: Arkiv för germansk namnforskning

  Nomina Germanica: Arkiv för germansk namnforskning , uppsaliensisk skriftserie startad 1937, sedan 1980 ingående i Uppsala universitets serie Acta Universitatis Upsaliensis.