1. Svenska arkivsamfundet

  Svenska arkivsamfundet, Arkivsamfundet, sammanslutning, bildad 1952 med syftet att arbeta för den svenska arkivvårdens teoretiska och praktiska utveckling samt väcka intresse för arkivfrågor.
 2. Delagardieska arkivet

  Delagardieska arkivet, en till Lunds universitetsbibliotek sedan 1848 hörande samling av manuskript, som donerats av Jacob De la Gardie (1768–1842) på godset Löberöd i Skåne.
 3. Svensk arkivinformation

  Svensk arkivinformation, SVAR, Ramsele och Junsele, avdelning inom Riksarkivet.
 4. Folkrörelsernas arkivförbund

  Folkrörelsernas arkivförbund, FA , bildades 1968 som en intresseorganisation i arkivfrågor för de svenska folkrörelserna; jämför folkrörelsearkiv.
 5. Antikvarisk-topografiska arkivet

  Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA, det centrala arkivet för svensk kulturmiljövård och antikvarisk forskning, knutet till myndigheten Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, tidigare också till Vitterhetsakademien.
 6. Gillian Anderson

  Anderson, Gillian, född 1968, amerikansk skådespelerska, tidvis verksam i Storbritannien.

 7. Ellen Fries

  Fries, Ellen, 1855–1900, historiker; jämför släktartikel Fries (efter Halsten Nilsson).
 8. TAM

  TAM, förkortning för Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum, se TAM-Arkiv.
 9. NJA

  NJA, förkortning för Nytt juridiskt arkiv.
 10. Annelund

  Annelund, gravfält vid Visby flygplats med flera hundra gravar.