1. arkivpapper

  arkivpapper, papper som åldras mycket långsamt för lång tids förvaring av t.ex. dokument, kartor, protokoll och legala handlingar.
 2. finpapper

  finpapper, sammanfattande benämning på bättre vita papperskvaliteter, t.ex. brevpapper, arkivpapper, papper för bättre trycksaker och papper för värdetryck (t.ex. sedelpapper).
 3. vattenmärke

  vattenmärke, vattenstämpel, bokstäver, linjer eller figurer som i genomlysning eller mot svart bakgrund framträder på vissa papper, t.ex. bättre skrivpapper och värdepapper (sedlar och frimärken).
 4. papper

  papper, material uppbyggt av hopfiltade fibrer.