1. Röda armén

  Röda armén var från 1918 till 1946 namnet på den sovjetiska armén.

 2. chefen för armén

  chefen för armén, CA, stabsmyndighet för central ledning i fred av armén, inrättad 1937.
 3. ad arma

  ad arma, ’till vapen’.
 4. Arméns motorskola

  Arméns motorskola, äldre namn på Motorskolan.
 5. Arméns fallskärmsjägarskola

  Arméns fallskärmsjägarskola, äldre namn på Fallskärmsjägarkåren.
 6. Arméns underofficersskola

  Arméns underofficersskola, AUS, utbildade aktiva underbefäl vid armén till underofficerare.
 7. Arméns musikpluton

  Arméns musikpluton, militärmusikkår bildad 1982 av värnpliktiga under grundutbildning, ombildades 1994 till Arméns musikkår.
 8. Arméns kompaniofficersskola

  Arméns kompaniofficersskola, AKS , Uppsala, utbildade 1972–83 aktiva plutonsofficerare vid armén till kompaniofficerare.
 9. Armas Lindgren

  Lindgren, Armas, 1874–1929, finländsk arkitekt, professor vid Tekniska högskolan i Helsingfors 1919–29.
 10. Röda armén

  Röda armén, namn på de kinesiska kommunisternas väpnade styrkor innan de 1946 fick namnet Folkets befrielsearmé.