1. Arméns jägarskola

  Arméns jägarskola, inrättad 1945, omorganiserades 1975 till Lapplands jägarregemente (I 22/GJ 66), vilket lades ner 2000.
 2. Armas Järnefelt

  Järnefelt, Armas, 1869–1958, finländsk-svensk dirigent och tonsättare.
 3. Arméns musikkår

  Arméns musikkår, AMK, militärmusikkår som bildades 1982 i Strängnäs under benämningen Arméns musikpluton.
 4. Arméns underrättelseskola

  Arméns underrättelseskola, UndS, Karlsborg, inrättades ursprungligen vid Livregementets husarer (K 3) i Skövde.
 5. Arméns fältarbetsskola

  Arméns fältarbetsskola, FältarbS, var knuten till Svea ingenjörregemente (Ing 1) i Södertälje.
 6. arméns flotta

  arméns flotta, även kallad galärflottan eller skärgårdsflottan, sjömilitär enhet i den svenska krigsmakten under arméns befäl, organiserad 1756 av general Augustin Ehrensvärd.
 7. Arméns helikopterskola

  Arméns helikopterskola, HkpS, Boden, helikopterskola som startade sin verksamhet 1959.
 8. L’Homme armé

  L’Homme armé (fr., ’den beväpnade mannen’), de första orden i en fransk visa från mitten av 1400-talet.
 9. Armas Morby

  Morby, Armas, 1909–80, tidningsutgivare.
 10. Armen Alchian

  Alchian, Armen, 1914–2013, amerikansk nationalekonom, 1964 professor vid University of California.