1. ARMA-process

  ARMA-process, autoregressiv-glidande medelvärdesprocess, statistisk modell för en stationär tidsserie x t.
 2. Armen Sargsyan

  Sargsyan, Armen, född 1952, armenisk politiker, premiärminister 1996–97, president sedan 2018. 

 3. Armas Sastamoinen

  Sastamoinen, Armas, 1909–86, journalist, anställd på Arbetaren 1947–83.
 4. Irländska republikanska armén

  Irländska republikanska armén, se IRA.
 5. Arméns stabs- och sambandsskola

  Arméns stabs- och sambandsskola, äldre namn på Ledningscentrum, från 2000 kallat Ledningsskolan, LedS.
 6. Röda armé-fraktionen

  Röda armé-fraktionen, västtysk terroristgrupp, se Baader–Meinhof.
 7. inter arma silent leges

  inter arma silent leges, i krig tiger lagarna, i krig är rättstillståndet upphävt.
 8. King of Arms

  King of Arms (engelska), vapenkonung, på medeltiden benämning på den främste i rang av härolderna vid ett kungligt eller furstligt hov; i praktiken var han högste övervakare av att heraldikens regelsystem noggrant följdes.
 9. Arméns musikkår Norrland

  Arméns musikkår Norrland, AMN, f.d. militärmusikkår som bildades 1993 ur dåvarande Norrlands musikpluton.
 10. cedant arma togae

  cedant arma togae, må vapnen vika för togan; en ofta citerad första hälft av en dikt av Cicero, som skrev den med tanke på sin egen statsmannagärning.