1. armborst

  armborst, ett skjutvapen, som i sin utvecklade form består av bågstav med sträng, stock och lås.
 2. Wilhelm Tell

  Wilhelm Tell är en schweizisk sagohjälte.
 3. arbalest

  arbalest, en vidareutveckling av det medeltida armborstet, dvs. ett skjutvapen som skjuter pilar.
 4. bondeuppbåd

  bondeuppbåd, organisation för lokalsamhällets försvar som byggde på principen ”man ur huse” vid hotande anfall.
 5. belägringsvapen

  belägringsvapen, äldre benämning på vapen som användes vid belägringar.
 6. Engstrand & Speek

  Engstrand & Speek, arkitektfirma i Stockholm bildad 1962 av Bertil Engstrand (1922–2016) och Hans Speek (1920–2008).

 7. jakt

  jakt, avsiktlig handling som syftar till att fånga eller döda vilt.
 8. militärteknik

  militärteknik, teknik som syftar till att utveckla, tillverka och underhålla vapen, vapenplattformar (fartyg, flygplan, stridsfordon, befästningar), stridsledningsutrustning och personlig utrustning samt att anpassa livsmedelsförsörjning och sjukvårdsutrustning för militärt bruk.
 9. rustning

  rustning, skyddsvapen, som består av hjälm och olika kroppsskydd för bål och lemmar.