1. Ina Boudier-Bakker

  Boudier-Bakker, Ina, 1875–1966, nederländsk författare.
 2. Francesca Cuzzoni

  Cuzzoni, Francesca, 1700–70, italiensk operasångerska (sopran).
 3. Ragnar Jändel

  Jändel, Ragnar, 1895–1939, författare.
 4. Barry Commoner

  Commoner, Barry, 1917–2012, amerikansk biolog.
 5. Kapitalet

  Kapitalet, tyska Das Kapital, Karl Marx huvudarbete.
 6. Bohuslän

  Bohuslän, Sveriges västligaste landskap, beläget vid Skagerrak.

 7. Carl Michael Bellman

  Bellman, Carl Michael, född 4 februari 1740, död 11 februari 1795, skald och den svenska visans förgrundsgestalt.
 8. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 9. Claude Monet

  Monet, Claude, född 14 november 1840, död 6 december 1926, fransk konstnär.
 10. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.