1. bensyn

    bensyn, benämning på cyklohexadienyn, ett sexledat ringsystem baserat på bensen och innehåller två dubbelbindningar och en trippelbindning.
  2. heterocykliska föreningar

    heterocykliska föreningar, cykliska organiska föreningar med minst en heteroatom (annan atom än kol eller väte) i en ring.
  3. aromatiska föreningar

    aromatiska föreningar, organisk-kemiska föreningar vars elektronstruktur ger dem en ovanligt hög grad av stabilitet (se aromaticitet).