1. vin

    vin, enligt alkohollagen (2010:1622) en alkoholdryck som framställts genom jäsning av druvor eller druvsaft samt sådant vin som i framställningen har tillsatts sprit framställd av vinprodukter och som har en alkoholhalt som inte överstiger 22 volymprocent.

  2. Otto Diels

    Diels, Otto, 1876–1954, tysk kemist, professor i organisk kemi vid universitetet i Kiel 1916–48; bror till Ludwig Diels.